บล็อกภาพยนตร์ไทย

เปิดบล็อกภาพยนตร์ไทยครับ ในบล็อกนี้คุณจะสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับหนังไทย และก็สามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ไทย AVI MKV MP4 DVDRip
ดาวน์โหลดหนังไทยได้อย่างรวดเร็วจาก Rapidshare Megaupload Wupload Hotfile, Uploadstation FileSonic Mediafire และ FileServe.

http://www.seeingmole.com/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

New Thai Movie Blog!

I just opened my new Thai movie blog!

There is general information about Thai movies in Thai and you can download AVI MKV MP4 DVDRip of the movie.
The movie links can be downloaded fast from Rapidshare, Wupload, Hotfile, Mediafire, Uploadstation, FileSonic, Megaupload and FileServe.

http://www.seeingmole.com/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

H²O

AQUA
eau
water
wasser
vatn
woda
vesi
víz
uisce
ur
rano
maji
maza
amanzi
su
tubig
air
wai
nước
вода
ус
ջուր
წყალი
νερό
ὕδωρ
पानी
जल
ਪਾਣੀ
পানি
પાણી
ನೀರು
నీరు
యేర్
ജലം
தண்ணீர்
ජලය
ទឹក
ນ້ຳ
น้ำ
ماء
آب
מים
ܡܝܐ
ފެން
ワッカ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Janteloven

Fra Aksel Sandemose’s
"En flyktning krysser sitt spor"

 1. Du skal ikke tro at du er noe.
 2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.
 3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
 4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss.
 5. Du skal ikke tro du vet mere enn oss.
 6. Du skal ikke tro du er mere enn oss.
 7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
 8. Du skal ikke le av oss.
 9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.
10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Erling Førland’s Anti-Janteloven

 1. Du er enestående.
 2. Du er mer verdt enn noen kan måle.
 3. Du kan noe som er spesielt for deg.
 4. Du har noe å gi andre.
 5. Du har gjort noe du kan være stolt av.
 6. Du har store ubrukte ressurser.
 7. Du duger til noe.
 8. Du kan godta andre.
 9. Du har evner til å forstå og lære av andre.
10. Det er noen som er glad i deg.

Får jeg lov?

 0. Har du blitt lovet noe?
 1. Er du noen enestående, tror du?
 2. Tror du at du kan måle så meget mer verdi enn noen av oss?
 3. Tror du de som er klokere enn oss kan noe spesielt for deg?
 4. Innbiller du deg at du har noe bedre enn oss å gi andre?
 5. Vet du nok av det du har vært stolt av å ha gjort mer enn oss?
 6. Tror ikke du at vi er mere enn dine store ubrukte ressurser?
 7. Duger du til noe?
 8. Kan ikke du godta at andre ler av oss?
 9. Har du evner til å forstå og lære andre at du ikke tror noen bryr seg om deg?
10. Skal du ikke kunne lære oss om noen som trolig er glad i deg?
11. Du tror kanskje ikke at jeg vet noe om deg?

Når skal jeg få lov?

 0. Tror du kanskje ikke at jeg vet noe om deg også?
 1. Jeg tror at… du ikke er noe!
 2. Jeg tror ikke at du er like mye som oss.
 3. Jeg tror at du ikke er klokere enn oss alle.
 4. Jeg tror du innbiller deg at du ikke er bedre enn oss.
 5. Jeg tror ikke du skulle vite mere enn oss.
 6. Jeg syns du ikke skal tro at du er mere enn oss.
 7. Jeg tror at du skal ikke duge til noen.
 8. Jeg tror alle ler av deg.
 9. Jeg skal ikke la noen bry seg om deg.
10. Jeg kan noe av det du tror du kan lære oss.
11. Jeg vet noe om deg som du kanskje ikke tror?

Hva har jeg ikke lovet?

 0. Ikke tro at jeg er usikker på hvem jeg er!
 1. Jeg vet at jeg er noe.
 2. Jeg vet at alle ikke er like mye.
 3. Jeg vet jeg ikke er klokere enn andre.
 4. Jeg innbiller ikke at andre er bedre enn meg.
 5. Jeg vet ikke mere enn andre.
 6. Jeg vet at jeg ikke har mere enn andre.
 7. Jeg duger trolig til noe.
 8. Jeg ler ikke av andre.
 9. Jeg vet jeg bryr meg om noen.
10. Jeg vet jeg ikke kan lære andre noe.
11. Jeg tror kanskje jeg ikke vil vite noe om deg?

Nå har du lovet at det er min tur!

 0. Tror du at du vet hvem jeg er?
 1. Jeg vet at du tror jeg er noen.
 2. Jeg vet meget godt at du er like som alle andre.
 3. Jeg vet at jeg er klokere enn alle sammen.
 4. Jeg vet du innbiller deg at du er bedre enn alle andre tilsammen.
 5. Jeg vet du tror at du vet mere enn alle.
 6. Jeg vet at du ikke tror du er mere enn oss alle.
 7. Jeg vet at du tror du skal duge til noen.
 8. Jeg vet du ikke vet hvem alle ler av.
 9. Jeg vet at du bryr deg kanskje om andre og ikke om meg.
10. Jeg vet du ikke kan ha lært noe som helst av andre.
11. Jeg vet at jeg er sikker på at jeg kanskje vet mere om deg?

Er det virkelig min tur igjen?

 0. Er du sikker på noe av det du vet?
 1. Jeg vet jeg skal bli noe.
 2. Jeg vet jeg er like som oss alle.
 3. Jeg er like klok som alle andre.
 4. Jeg inbiller ikke at jeg er bedre enn andre.
 5. Jeg vet jeg ikke vet mere enn andre.
 6. Jeg vet at alle er annerledes.
 7. Jeg vet jeg duger til noe.
 8. Jeg flirer for meg selv.
 9. Jeg bryr meg om andre.
10. Jeg vet vi kan lære mere.
11. Jeg er sikker på det jeg selv vet, er dere?

Nå er det vår tur!

 0. Er du sikker på oss alle?
 1. Vi vet vi er noe!
 2. Vi vet vi har så mye til felles!
 3. Vi vet vi er veldig kloke alle sammen!
 4. Vi vet vi sammen er blitt mye bedre!
 5. Vi vet mere til sammen!
 6. Vi vet vi er mere samlet!
 7. Vi vet vi duger til noe!
 8. Vi vet vi flirer sammen!
 9. Vi vet vi bryr oss noe om hverandre!
10. Vi vet vi har lært masse sammen!
11. Vi vet om noe så mye at vi tror i hverandre.

La oss alle gjøre som vi vil!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1976

I was a Bangkok Bank ATM to transfer some money today.
 
Just after I’ve put in my card and pressed my PIN code, which was "1976", a motorcycle taxi driver who sat just beside the ATM said out loud "1976".
 
I was really surprised and asked him how he’d know the numbers. He said he saw a tattoo on a farang’s arm who just walked by. The tattoo was the numbers "1976". I told him that it happen to by my PIN code which I just pressed at the ATM also.
 
What a strange coincidence.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

foo bar

Hello world!
Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Chase

chasing the narcotics
chasing the puff
chasing the ice
chasing the g-force
chasing the vapor
chasing the himalaya
chasing the strains
chasing the bamboo
chasing the hookas
chasing the dragon
chasing the coil
chasing the pyrex
chasing the light-tunnel
chasing the vortex
chasing the zippo
chasing the blue-flame
chasing the foil
chasing the WY
chasing the ecstasy
chasing the spore
chasing the plateu
chasing the iboga
chasing the k-hole
chasing the betel
chasing the chew
chasing the brew
chasing the bottle
chasing the pint
chasing the blend
chasing the vintage
chasing the %vol
chasing the beans
chasing the benzo
chasing the prescriptions
chasing the medicines
chasing the designer-drugs

chasing the fetish
chasing the boys
chasing the girls
chasing the women
chasing the guys
chasing the girlfriends
chasing the boyfriends
chasing the husbands
chasing the wives
chasing the mothers
chasing the children
chasing the teens
chasing the grannies
chasing the trannies
chasing the siblings
chasing the offsprings
chasing the next-door
chasing the amateurs
chasing the spectacles
chasing the pain
chasing the latex
chasing the swings
chasing the cottage
chasing the milk
chasing the womb
chasing the squirt
chasing the cum
chasing the cream-pie
chasing the cock
chasing the anus
chasing the hairfree
chasing the bears
chasing the pubes
chasing the clit
chasing the g-spot
chasing the tongue
chasing the twinks
chasing the bareback
chasing the hulk
chasing the uniforms
chasing the nurses
chasing the asians
chasing the ebonys
chasing the blondes
chasing the gingers
chasing the toons
chasing the animals
chasing the necros
chasing the orgasms
chasing the sex

chasing the interest
chasing the career
chasing the fads
chasing the gimmic
chasing the trends
chasing the fame
chasing the legacy
chasing the glamour
chasing the stardom
chasing the attention
chasing the exposure
chasing the calm
chasing the solitude
chasing the wisdom
chasing the knowledge
chasing the ice-cores
chasing the global-warming
chasing the near-extinct
chasing the compounds
chasing the calculations
chasing the sports
chasing the kill
chasing the obsessions

chasing the ideas
chasing the recipies
chasing the formulars
chasing the logos
chasing the screenplays
chasing the scripts
chasing the melodies
chasing the stories
chasing the designs
chasing the art

chasing the people
chasing the celebrities
chasing the outlaws
chasing the wanted
chasing the thieves
chasing the mafia
chasing the syndicates
chasing the insurgents
chasing the terrorists
chasing the leader
chasing the husbands
chasing the wives
chasing the members
chasing the traders
chasing the cannibals
chasing the authors
chasing the artists
chasing the wise
chasing the publishers
chasing the others

chasing the location
chasing the racetracks
chasing the casinos
chasing the ruins
chasing the tombs
chasing the factories
chasing the constructions
chasing the saltmines
chasing the tunnels
chasing the forests
chasing the places

chasing the religion
chasing the unobtainable
chasing the luck
chasing the time
chasing the memories
chasing the feelings
chasing the immortality
chasing the gratitude
chasing the meaning
chasing the reasons
chasing the dreams
chasing the hopes
chasing the love
chasing the magic
chasing the truth
chasing the answers
chasing the secret
chasing the freedom
chasing the peace
chasing the future
chasing the past
chasing the spirituality
chasing the Gods
chasing the faith

chasing the money
chasing the costs
chasing the savings
chasing the rebates
chasing the discounts
chasing the accounts
chasing the investments
chasing the profits

chasing to be noticed
chasing to be the best
chasing to be the only
chasing to win
chasing contradictions
chasing again
chasing nothing
chasing everything
chasing forever

chasing yourself

Posted in Uncategorized | Leave a comment